ψάρια

Πώς αποφεύγουν τις συγκρούσεις τα ψάρια που κινούνται σε κοπάδι;

ψάρια

Τα ψάρια ενός κοπαδιού βρίσκονται μονίμως πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό καθίσταται δυνατό γιατί οι αισθήσεις τους τούς επιτρέπουν την πολύ στενή επαφή και τους δίνουν ταχεία ικανότητα αντίδρασης. Η όραση είναι μάλλον η σημαντικότερη αίσθηση των ψαριών ενός κοπαδιού αλλά και το όργανο που ονομάζεται πλευρική γραμμή είναι εξίσου καθοριστικό για να μπορούν να καταγράφουν το ένα τις κινήσεις του άλλου και να αντιδρούν σε γρήγορες αλλαγές.

Οι συγκρούσεις εντός του κοπαδιού δεν μπορούν να αποφευχθούν εντελώς. Ωστόσο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα κάθε ψαριού η αποφυγή της σύγκρουσης, αλλά η παραμονή μέσα στο κοπάδι η οποία παρέχει πλεονεκτήματα όταν επιτίθενται αρπακτικά ψάρια. Σε ορισμένες περιόδους της ζωής τους τα περισσότερα ψάρια κολυμπούν με άλλα άτομα του είδους τους, κατά μεγάλες ή μικρές ομάδες.

Συχνά πρόκειται για χαλαρά ενωμένες ομάδες, αλλά περίπου στα μισά είδη οστεϊχθύων και κάτω από ειδικές συνθήκες τα ψάρια της ομάδας βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και επιδεικνύουν ουσιαστικά συμπεριφορά κοπαδιού προκειμένου να αναζητήσουν τροφή ή να προστατευτούν από την επίθεση των θηρευτών τους.

Συμπεριφορά κοπαδιού σημαίνει ότι τα ψάρια κινούνται συντονισμένα και συγχρονισμένα, έτσι που να φαίνεται το κοπάδι σαν ένας ενιαίος οργανισμός που ακολουθεί τη δική του λογική κινήσεων. Η μορφή του κοπαδιού ποικίλλει πολύ ανάλογα με το σκοπό του.

Για παράδειγμα, ένα κοπάδι ψαριών που βρίσκεται σε φάση μετακίνησης έχει σφηνοειδή μορφή η οποία βοηθά την υδροδυναμική του εξοικονομώντας ενέργεια.

Τα κοπάδια των ψαριών μπορεί να είναι τεράστια και να αποτελούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις ρέγγες.
[via]