Με τα στοιχεία που έχετε μπορείτε να λύσετε το γρίφο;

Μία μητέρα είναι 21 χρόνια μεγαλύτερη του παιδιού της.
Σε έξι χρόνια το παιδί θα είναι 5 φορές νεότερο της μητέρας του.
Ερώτηση: Πού βρίσκεται… ο πατέρας του παιδιού;
Μη κοιτάξετε αμέσως τη λύση. Σκεφτείτε και προσπαθήστε να βρείτε μόνοι σας την απάντηση.

Σκέψη:
Για να λύσω αυτό το πρόβλημα λέω:
– έστω x η σημερινή ηλικία του γιου
– έστω y η σημερινή ηλικία της μητέρας
===> x+21=y
– σε 6 χρόνια
===> 5(y+6)=y+6

Λύση:
Λύνουμε την εξίσωσή μας ως προς y==>
5x+30 = x+21+6==>
5x-x= -30+21+6==>
4X = -3
X = -3/4
Η ηλικία του γιου είναι -3/4 του έτους, δηλαδή -9 μήνες

Απάντηση:
Αρα ο πατέρας βρίσκεται πάνω από τη μητέρα.