Τι ήθελε και φρέναρε τόσο απότομα;

Παρασκευή βράδυ στη Santa Barbara και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο North American Mille Miglia μπαίνουν στη σκηνή. Όμως κάποιο από αυτά φρέναρα απότομα και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά αστείο!