Τα μέσα που ακούμε μουσική από το 1980 μέχρι σήμερα

Δείτε τα ποσοστά που κατέχει το κάθε μέσο που ακούμε μουσική σε κάθε χρονιά από το 1980 έως και σήμερα…