Μπορείτε να βρείτε τα 3 πρόσωπα μωρών και τις 3 πασχαλίτσες σε αυτούς τους κόκκους του καφέ;

Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα. Για να δείτε την λύση, δείτε παρακάτω…