Εφαρμογή των νόμων του Murphy – σχέση αυτοκινήτου και βροχής

1. Αν πλύνεις το αυτοκίνητό σου, θα βρέξει.

2. Αν δεν πλύνεις το αυτοκίνητό σου, δε θα βρέξει.

3. Αν πλύνεις το αυτοκίνητό σου για να βρέξει, δεν θα βρέξει.

4. Αν δεν πλύνεις το αυτοκίνητό σου για να μη βρέξει, θα βρέξει.

5. Αν πλύνεις το αυτοκίνητό σου σκεπτόμενος ότι αφού το πλένεις για να βρέξει δεν θα βρέξει, θα βρέξει…