Γυναίκες vs. Άντρες

Ένα πράμα θα πω μόνο. Μην ακούσω να λέει κανείς ότι υπάρχουν προκαταλήψεις!