Ένα tank από μπαλόνια

Κουράστηκαν για να το φτιάξουν. Αλλά δείτε τι έγινε μετά από μερικές μέρες…